Tof! op Facebook Tof! op Twitter
 

Stichting Tof! Communicatie

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het bijdragen aan de emancipatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking door hen in begrijpelijke taal te informeren over allerlei belangrijke aspecten van het leven zoals wonen, werken en vrije tijd. Dit ondersteunt hun bewustwording, zodat ze beter kunnen deelnemen aan de samenleving en leren hun eigen keuzes te maken;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het uitgeven van het tijdschrift Tof! en het aanbieden van de website die bij dit tijdschrift hoort;
  2. het gebruiken van haar ervaring om anderen goed toe te rusten op het gebied van cliƫntencommunicatie door middel van nevenactiviteiten als:
   • het uitgeven van themanummers van het tijdschrift Tof!;
   • het geven van workshops over communicatie aan mensen met een verstandelijke beperking;
   • het organiseren van themabijeenkomsten over communicatie voor begeleiders;
   • het geven van advies en bieden van ondersteuning aan organisaties;
  3. al het andere dat bijdraagt aan de realisatie van genoemde doelstelling.